25 jaar Gemeente Tynaarlo

In het kader van 25 jaar de Gemeente Tynaarlo wordt er in  samenwerking met de Historische Verenigingen Ol Eel en Zuidlaren een fototentoonstelling georganiseerd over de veranderingen in de voormalige Gemeenten Eelde, Zuidlaren en Vries. 
Deze is op diverse plaatsen in de Gemeente te zien.
( Locaties volgen nog)

Project WOII voor de basisscholen in Vries.

Dinsdag 11 april kwamen de basisschoolkinderen groep 7/8 van de Holtenhoek en Vijverstee op bezoek in het gemeentehuis. Hier woonden ze een themabijeenkomst bij over de Tweede Wereldoorlog georganiseerd door Historische Vereniging Oud Vries. 
Het programma bestond uit een inleiding waarin door Geert Geerts werd verteld hoe de Tweede Wereldoorlog is begonnen en hoe het leven was tijdens de oorlog. Tevens vertelde hij hoe Vries er destijds uitzag en welke impact de oorlog heeft gehad op de inwoners maar ook op de navolgende generatie die soms nog steeds de psychische gevolgen ondervinden van het oorlogsverleden van hun ouders. Daarna werd een korte film vertoond waarin een duidelijk algemeen beeld werd geschetst van WOII en de bevrijding. Jan Gritter vertelde boeiend hoe de inwoners van Vries de oorlog en de bevrijding hebben beleefd. Ook werd stilgestaan bij het oorlogsmonument op de begraafplaats in Vries ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanningsleden van een Amerikaanse bommenwerper die streden voor onze vrijheid. De leerlingen van de scholen zijn ook aanwezig bij de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op 4 mei. Door de huidige situatie in onder andere Oekraïne en de afschuwelijke gevolgen hiervan is het nog duidelijker waarom het zo belangrijk is om te herdenken maar ook om onze vrijheid te koesteren.

Lees “Project WOII voor de basisscholen in Vries.” verder

Openingstijden van ons Archief.

U kunt een bezoek brengen aan ons archief in 
Het Ontmoetingshuis Oude Rijksweg 2 in Vries  ( ingang aan de Brinkzijde)
elke donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur, of op afspraak.
( via ons contact formulier).
Boeken worden slechts uitgeleend door medewerkers van Oud Vries.
Wel kunt u tegen kostprijs kopieën laten maken van artikelen.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2023.

Op woensdag 18 januari hield De Historische Vereniging Oud Vries een Nieuwjaarsbijeenkomst in het Ontmoetingshuis te Vries.
De ruim dertig bezoekers werden ’s avonds om 20.00 uur welkom geheten door het bestuur met koffie/thee en rolletjes. Na de goede wensen voor het nieuwe jaar, gaf de voorzitter Petra Siegers aan dat de Vereniging al een paar leuke en succesvolle activiteiten achter de rug heeft sinds de start van het seizoen. In deze periode hebben zich dan ook 40 nieuwe leden aangemeld waarmee het totale ledenbestand op circa 500 personen komt. Eén activiteit hiervan was de Kerstmarkt waar de Historische Vereniging aan deelnam. Er zijn tijdens de markt veel boeken, genaamd ‘Woord & Beeld’, verkocht die recent door de Vereniging werd uitgegeven. Nieuwe leden krijgen het boek gratis bij aanmelding.

Lees “Nieuwjaarsbijeenkomst 2023.” verder

Kerstmarkt 2022.

Eindelijk, na een paar coronajaren was hij er weer. De kerstmarkt. 
De markt is bijzonder goed bezocht en het publiek kwam uit de wijde omgeving om het vele aanbod in allerlei kraampjes te bekijken en te kopen.Ook gaven de brandende vuurkorven een bijzondere sfeer.
Natuurlijk stonden wij als vereniging ook op de markt en het was voor ons een succes. Maar liefst dertien mensen hebben zich aangemeld als nieuw lid. Diverse leden hebben alsnog hun boek “Vries in woord & beeld” opgehaald en zijn er een aantal exemplaren verkocht.Nieuwe leden hebben het boek gratis meegekregen.

Lees “Kerstmarkt 2022.” verder

Fototentoonstelling Ontmoetingshuis.

Op zaterdag 26 november vond de fototentoonstelling in het Ontmoetingshuis te Vries plaats. Het was een bijzondere dag, want tijdens deze tentoonstelling konden alle leden van de Vereniging een boek ophalen getiteld “Vries in woord en beeld” met fragmenten uit het heden en het verleden van het dorp Vries. 

Om 10 uur reikte Petra Siegers het eerste exemplaar uit aan de wethouder van cultuur en tevens lid van de Vereniging Miguel Ririhena. Het boek is geschreven en samengesteld door Ben Trip van de Stichting “Oud Vries”. Oud Vries bestond eerst uit een stichting. In 2004 is besloten om daarnaast een vereniging op te richten met leden.

Lees “Fototentoonstelling Ontmoetingshuis.” verder

Algemene ledenvergadering 2022.

De Historische Vereniging Oud Vries heeft afgelopen woensdag 26 oktober het seizoen geopend met een Algemene Ledenvergadering. Ongeveer 50 personen hebben in Grand Café en Zalencentrum  “Onder de Linden” deze gezellige avond, geleid door interim voorzitter Petra Siegers bijgewoond.
Het eerste deel van de avond bestond uit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. De agenda en het (financieel) jaarverslag werd vervolgens doorgenomen. Een financiële bijdrage van de Rabobank “Clubkas Campagne” en een erfenis in relatie tot minder uitgaven voor activiteiten in verband met Corona gaf een zeer positief resultaat. 

Het bestuur heeft er daarom voor gekozen de leden te compenseren voor de verminderde activiteiten tijdens Corona door middel van het uitbrengen van een boek genaamd ‘Woord & Beeld’. Deze is voor leden gratis verkrijgbaar op zaterdag 26 november tijdens de foto tentoonstelling in het ontmoetingshuis. Mocht u hierbij niet aanwezig zijn dan kan het boek op verzoek, op eigen kosten, per post worden toegezonden.  

Door aftredend kascommissie lid Rudolf Dijkstra werd aangegeven dat de kas in orde is bevonden en heeft het bestuur decharge verleend. Rudolf werd door middel van een attentie bedankt voor z’n bijdrage en wordt opgevolgd door Alle Tamminga die samen met Jan Rona de kascommissie vormt. Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid was Roelie Oostebring-Buiter.  Ze werd op gepaste wijze in het zonnetje gezet met een fles Berenburg en mooie woorden. Gelukkig blijft Roelie wel beschikbaar als vrijwilliger voor diverse activiteiten. Als nieuw lid voor het bestuur werd Grietinus Dussel voorgedragen. Dit werd door de aanwezigen in de zaal unaniem akkoord bevonden.

Lees “Algemene ledenvergadering 2022.” verder