Kerstmarkt 2022.

Eindelijk, na een paar coronajaren was hij er weer. De kerstmarkt. 
De markt is bijzonder goed bezocht en het publiek kwam uit de wijde omgeving om het vele aanbod in allerlei kraampjes te bekijken en te kopen.Ook gaven de brandende vuurkorven een bijzondere sfeer.
Natuurlijk stonden wij als vereniging ook op de markt en het was voor ons een succes. Maar liefst dertien mensen hebben zich aangemeld als nieuw lid. Diverse leden hebben alsnog hun boek “Vries in woord & beeld” opgehaald en zijn er een aantal exemplaren verkocht.Nieuwe leden hebben het boek gratis meegekregen.

Lees “Kerstmarkt 2022.” verder

Fototentoonstelling Ontmoetingshuis.

Op zaterdag 26 november vond de fototentoonstelling in het Ontmoetingshuis te Vries plaats. Het was een bijzondere dag, want tijdens deze tentoonstelling konden alle leden van de Vereniging een boek ophalen getiteld “Vries in woord en beeld” met fragmenten uit het heden en het verleden van het dorp Vries. 

Om 10 uur reikte Petra Siegers het eerste exemplaar uit aan de wethouder van cultuur en tevens lid van de Vereniging Miguel Ririhena. Het boek is geschreven en samengesteld door Ben Trip van de Stichting “Oud Vries”. Oud Vries bestond eerst uit een stichting. In 2004 is besloten om daarnaast een vereniging op te richten met leden.

Lees “Fototentoonstelling Ontmoetingshuis.” verder

Algemene ledenvergadering 2022.

De Historische Vereniging Oud Vries heeft afgelopen woensdag 26 oktober het seizoen geopend met een Algemene Ledenvergadering. Ongeveer 50 personen hebben in Grand Café en Zalencentrum  “Onder de Linden” deze gezellige avond, geleid door interim voorzitter Petra Siegers bijgewoond.
Het eerste deel van de avond bestond uit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. De agenda en het (financieel) jaarverslag werd vervolgens doorgenomen. Een financiële bijdrage van de Rabobank “Clubkas Campagne” en een erfenis in relatie tot minder uitgaven voor activiteiten in verband met Corona gaf een zeer positief resultaat. 

Het bestuur heeft er daarom voor gekozen de leden te compenseren voor de verminderde activiteiten tijdens Corona door middel van het uitbrengen van een boek genaamd ‘Woord & Beeld’. Deze is voor leden gratis verkrijgbaar op zaterdag 26 november tijdens de foto tentoonstelling in het ontmoetingshuis. Mocht u hierbij niet aanwezig zijn dan kan het boek op verzoek, op eigen kosten, per post worden toegezonden.  

Door aftredend kascommissie lid Rudolf Dijkstra werd aangegeven dat de kas in orde is bevonden en heeft het bestuur decharge verleend. Rudolf werd door middel van een attentie bedankt voor z’n bijdrage en wordt opgevolgd door Alle Tamminga die samen met Jan Rona de kascommissie vormt. Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid was Roelie Oostebring-Buiter.  Ze werd op gepaste wijze in het zonnetje gezet met een fles Berenburg en mooie woorden. Gelukkig blijft Roelie wel beschikbaar als vrijwilliger voor diverse activiteiten. Als nieuw lid voor het bestuur werd Grietinus Dussel voorgedragen. Dit werd door de aanwezigen in de zaal unaniem akkoord bevonden.

Lees “Algemene ledenvergadering 2022.” verder

Rabobank Club Support Campagne 2022.

Maandag 10 oktober 2022 zijn we naar de uitreiking van de cheques van de Rabobank Club Support Campagne geweest.
Op die avond werd € 200.000,00 verdeeld onder de verenigingen en stichtingen die zich hadden ingeschreven voor genoemde campagne.
In onze envelop zat een cheque met een toegekend bedrag
van € 588,73. Hier zijn we blij mee.
Iedereen nog hartelijk bedankt die op onze vereniging heeft gestemd.

Let op:  Volgend jaar doen we weer mee.

 

Rabobank Club Support Campagne 2022.

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Club Support speciaal voor verenigingen en stichtingen. en schenkingsrecht. Natuurlijk doet ook de Historische Vereniging weer mee aan de Rabobank Club Support. 
Stem daarom op onze club via de website van de Rabobank.
Ps. Stemmen is alleen mogelijk als u lid bent van de Rabobank

Prijsvraag Bonifatius markt

Tijdens het Bonifatiusfestival stonden we met onze kraam op de middeleeuwse markt. In de kraam lag een gebruiksvoorwerp waar een prijsvraag aan was verbonden. De vragen luidden: wat is dit en waar werd dit voor gebruikt? 
Het voorwerp was een vleesgaffel. Als je de betekenis van gaffel opzoekt, vind je een tweetandige vork. De vleesgaffel werd gebruikt om het vlees (veelal gezouten hammen en worsten) aan de zolder (de zgn. ‘wiemel’) te hangen om te drogen. Het vlees of de worsten werden aan de stok geregen. De stok werd op de vleesgaffel gelegd en zo omhoog gebracht en op de aan de zolder bevestigde latten geplaatst.

Lees “Prijsvraag Bonifatius markt” verder

Bevrijdingsfestival

Onze vereniging heeft deelgenomen aan het
festival “75jaar vrijheid”
Wegens de pandemie was dit evenement 2 jaar uitgesteld,
Van 27 april t/m 1 mei hebben we de tentoonstelling verzorgd in het koor van de Bonifatiuskerk met foto s en voorwerpen.
de week erna was de tentoonstelling in het Kornoeljehof je zien.