Werkgroep Archief

Werkgroep leden:
Gerrit van de Werken, Wil Boezen en Piet Bijmold.

De Historische Vereniging is al lange tijd doende met het ordenen van de verzameling historisch/culturele boeken die de Historische Vereniging tot haar bezit mag rekenen. Die ordening is afgerond. Met name het in de computer brengen van dat hele bezit was in 2017 de belangrijkste activiteit. Eind 2017 is het maken van een computerbestand afgerond.

Jan Zuurd heeft zo’n 54.000 (!) documenten gescand. De heren Bijmold en van de Werken hebben onderzocht of het mogelijk is om die scans en de boeken, die over hetzelfde onderwerp gaan, aan elkaar te koppelen. Dit resulteerde in een onwerkbaar groot document. Om die reden is het alleen mogelijk de documenten los van elkaar te consulteren.

Op verzoek van een bezoeker kan een medewerker door het intikken van een zoekwoord
de lokatie, stelling, plank en boeknummer eenvoudig kan traceren.

Een overzicht van wat u kunt aantreffen in de bibliotheek:

  • Boeken die betrekking hebben op het (dagelijkse) leven (o.a. bronstijd) en het landschap in Drent(h)e.
  • Veel materiaal over de tweede wereldoorlog.
  • Over (de opbouw van) het besturen van de provincie.
  • Over het bestaan van diverse verenigingen binnen de gemeente Vries.
  • Over onderwijs, het Koninklijk Huis, woordenboeken en kerkgeschiedenis. 
    De voormalige Stichting EngSet (erfenis van de familie Vrieling) heeft haar boeken geschonken aan de Historische Vereniging. De boeken welke niet behoren tot de competentie van de Historische Vereniging Vries, maar die wel interessant zijn, worden door verkoping aan een meer zinvol leven geholpen. Een kijkje in onze bibliotheek is zeer de moeite waard. U krijgt een voorproefje van de buitengewone sfeer die op het Drentse platteland aanwezig is en u wordt verrast door de interessante werken die een breed perspectief bieden op uw leefomgeving.
  • U kunt een bezoek brengen aan de bibliotheek in Het Ontmoetingshuis Oude Rijksweg 2 in Vries elke donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur, of op afspraak ( via ons contact formulier).
    Boeken worden slechts uitgeleend aan medewerkers van Oud Vries. Wel kunt u tegen kostprijs kopieën laten maken van artikelen.