Jubileumfeest 20- jarig bestaan Historische Vereniging Oud Vries

Op zaterdagavond 13 april jl. vierde de Historische Vereniging Oud Vries haar 20-jarig bestaan in Onder de Linden. Petra Siegers, voorzitter van de vereniging, verwelkomde de aanwezigen namens het bestuur en benadrukte het belang van deze gelegenheid, niet alleen ter viering van het jubileum maar ook ter erkenning van de geschiedenis van Vries, want het is ook precies 79 jaar geleden dat werd Vries bevrijd. 
De exacte datum van oprichting is 23 april 2004. Toen verschenen voor Willem Dijkstra, notaris te Vries; Jan Hoogakker, Truus Kievitsbosch, Ben Trip, Dinie Rietema, Marcus Rona, Hein van Dalen, Jan Koopman, Henk Polling en Jannes Darwinkel, en zij waren de eerste bestuursleden. Helaas zijn ze niet allemaal meer in ons midden.
Het begon allemaal in het Jenny Vrielinghuis aan de Groningerstraat. Gevolgd door een tijdelijke locatie in de voormalige conciërgewoning naast het toenmalige gemeentehuis aan de Markestraat. In mei 2006 is de Vereniging verhuist naar een deel van de bovenverdieping, de Suudbrink. En door opzegging van de huur werd vanaf 1 januari 2017 een nieuw onderkomen gevonden in het Ontmoetingshuis naast de kerk.
Als we terugkijken op 20 jaar Oud Vries, voert vooral trots de boventoon. Trots op onze vele activiteiten, van lezingen tot uitstapjes, van de kerstmarkt tot het openluchtspel “De toren sprek”. Trots ook op het kwartaalblad, de Vriezer Kerspel Cronieck, dat nu schittert als een glossy magazine en mede ons ledental gestaag heeft laten groeien naar meer dan 500 enthousiaste leden.
De ware kracht van de vereniging ligt echter in haar vrijwilligers, die met toewijding en inzet bijdroegen aan alle aspecten van de vereniging, van het schrijven van artikelen, bezorgen van de Cronieck tot het beheren van het archief. De rol van de sponsoren werd erkend als cruciaal, die ons door de jaren heen hebben gesteund en ons geholpen hebben om onze doelen te realiseren. Dankzij hun vrijgevigheid kunnen we blijven groeien en bloeien als vereniging. Petra bedankte een ieder voor het werk, hulp en steun in welke vorm dan ook.

Daarna trad Dwarzz op. Gepassioneerde dames die houden van muziek en entertainen. Het programma was een reis door de decennia, met hits uit de jaren 60, 70 en 80, zowel in het Engels als in het Nederlands. Naast de muzikale hoogstandjes werd genoten van leuke sketches en interactie met het publiek. Het was een avond vol plezier en vermaak, waarbij zang, muziek en entertainment perfect samensmolten.

Met dank aan alle aanwezigen die deze bijzondere avond mogelijk hebben gemaakt, kunnen we terugkijken op een onvergetelijk 20-jarig jubileumfeest van de Historische Vereniging Oud Vries.   
Wederom dus weer een zeer geslaagde avond georganiseerd door Historische Vereniging Oud Vries.

Project WOII voor de basisscholen in Vries.

Dinsdag 9 april 2024 kwamen de basisschoolleerlingen van groep 7 van de Holtenhoek en de gecombineerde groep 7/8 van de Vijverstee naar het gemeentehuis in Vries om de Tweede Wereldoorlog manifestatie bij te wonen. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd door de jubilerende Historische Vereniging “Oud Vries”. De ochtend werd geopend door Geert Geerts die vertelde over het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook vertelde hij over de verschillen tussen het dorpje Vries van toen (met slechts 260 huizen) en nu. Uiteraard passeerden de verschillende oorlogsmonumenten in Vries ook de revue. Er werd stilgestaan bij wat vrijheid nu eigenlijk is en wat dat voor ons betekent. Daarna werd een korte film vertoond, samengesteld door Jan Gritter. De kinderen konden zien hoe het was tijdens de oorlog en de bevrijding. Het leukste gedeelte was toch wel het bewonderen van de 3 militaire voertuigen die buiten stonden. De kinderen mochten er even in zitten. De eigenaren, geheel gekleed in militaire outfit, konden de kinderen erover vertellen. Binnen waren ook diverse tafels met voorwerpen, foto’s en tijdschriften om even in te bladeren of te bekijken. Na de pauze met ranja en een koekje stak Jan Biemold zijn verhaal af over zijn opa, die onderduikers in huis had. De kinderen luisterden vol aandacht. Petra Siegers las daarna een hoofdstuk voor uit een boek getiteld “stamppot met kogels”, geschreven door Joyce Pool. Vier jongens vonden een kist met kogels en granaten en wilden een handgranaat proberen. Een erg spannend boek wat de kinderen uiteindelijk konden winnen. Over alle verhalen werden vragen gesteld.

Lees “Project WOII voor de basisscholen in Vries.” verder

Zomerreces

Het archief in het Ontmoetingshuis is van
1 juni tot 4 september gesloten voor het publiek.
Donderdag 5 september zijn we weer geopend
van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Voor bijzondere zaken kunt u altijd contact opnemen met iemand van het bestuur.

Werkgroepen cq bestuursleden

Lijkt het je leuk om iets te organiseren of in het archief mee te helpen,we zijn op zoek naar vrijwilligers voor diverse werkgroepen.

Tevens zijn we op zoek ter aanvulling van het bestaande bestuur naar nieuwe bestuursleden.

Loop eens een keer naar binnen op een donderdagmorgen in het Ontmoetingshuis of vraag een van de bestuursleden naar de diverse mogelijkheden.

Nieuwjaarsborrel 2024

Afgelopen donderdag 18 januari, hield de Historische Vereniging Oud Vries haar jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in het Ontmoetingshuis te Vries. Voorzitter Petra Siegers opende de avond met een korte terug- en vooruitblik. Zo zal op 13 april de Vereniging haar 20-jarig jubileum vieren met een avondvullend programma in de grote zaal van Grand Café en Zalencentrum Onder de Linden in Vries. 

Ook vond op deze avond de prijsuitreiking plaats van de prijsvraag op de kerstmarkt. In de kraam van Oud Vries lag een voorwerp waarvan men moest raden wat het was en waarvoor het werd gebruikt. Het voorwerp was een sigarenplank en deze werd gebruikt voor het drogen van sigaren. Van de 129 inzendingen hadden slechts 5 het goed. Hieruit werd een winnaar getrokken. Wilma Hagen was de gelukkige. Zij kreeg de prijs, een waardebon van Takens Mode in Vries ter waarde van € 50,=, uit handen van Petra Siegers.

Daarna droeg Fenny Zandvoort een aantal prachtige gedichten voor in het Drents. Door het duo Harmpje en Geessie werd het hele kalenderjaar 2023 onder de loep genomen. Met dank aan Jan Zuurd die het 200 regels tellende gedicht in het Drents had geschreven. De rollen van Harmpje en Geessie werden vertolkt door Harma Schreuder en Sandra Kruims.

Kerstmarkt 2023.

De markt is bijzonder goed bezocht en het publiek kwam uit de wijde omgeving om het vele aanbod in allerlei kraampjes te bekijken en te kopen.
Natuurlijk stonden wij als vereniging ook op de markt en het was voor ons een succes. Maar liefst dertien mensen hebben zich aangemeld als nieuw lid. Nieuwe leden hebben het boek Vries in Woord en Beeld gratis meegekregen.

Lees “Kerstmarkt 2023.” verder

Algemene ledenvergadering 2023.

De Historische Vereniging Oud Vries heeft afgelopen woensdag 25 oktober het seizoen geopend met een Algemene Ledenvergadering. Veel leden maar ook enkele niet-leden hebben in Grand Café en Zalencentrum  “Onder de Linden” deze gezellige avond, geleid door voorzitter Petra Siegers bijgewoond.


Het eerste deel van de avond bestond uit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. De agenda en het (financieel) jaarverslag werd doorgenomen. Door kascommissielid Alle Tamminga werd aangegeven dat de kas in orde is bevonden en hij heeft het bestuur decharge verleend. Aftredend kascommissie Jan Rona wordt opgevolgd door Bert Hagen. 
Ook werd tijdens dit officiële gedeelte teruggeblikt op de activiteiten van het afgelopen jaar. Door middel van een mooie, door Jan Gritter gemaakte, foto-compilatie was te zien bij welke leuke en interessante bijeenkomsten de Historische Vereniging betrokken was of zelf had georganiseerd. Tevens werd vooruitgeblikt waarbij het 20-jarig bestaan van de Vereniging Oud Vries (voorheen was dit een Stichting, opgericht 1985) op de agenda staat.  Een heugelijk jubileum waar komend jaar uiteraard aandacht aan besteed zal worden.

Lees “Algemene ledenvergadering 2023.” verder

Rabobank Club Support Campagne 2023.

Stem op onze Vereniging

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Club Support speciaal voor verenigingen en stichtingen. en schenkingsrecht. Natuurlijk doet ook de Historische Vereniging weer mee aan de Rabobank Club Support. 
Stem daarom op onze club via de website van de Rabobank.
Stemmen kan tot 26 september.
Ps. Stemmen is alleen mogelijk als u lid bent van de Rabobank