Algemene ledenvergadering 2023.

De Historische Vereniging Oud Vries heeft afgelopen woensdag 25 oktober het seizoen geopend met een Algemene Ledenvergadering. Veel leden maar ook enkele niet-leden hebben in Grand Café en Zalencentrum  “Onder de Linden” deze gezellige avond, geleid door voorzitter Petra Siegers bijgewoond.


Het eerste deel van de avond bestond uit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. De agenda en het (financieel) jaarverslag werd doorgenomen. Door kascommissielid Alle Tamminga werd aangegeven dat de kas in orde is bevonden en hij heeft het bestuur decharge verleend. Aftredend kascommissie Jan Rona wordt opgevolgd door Bert Hagen. 
Ook werd tijdens dit officiële gedeelte teruggeblikt op de activiteiten van het afgelopen jaar. Door middel van een mooie, door Jan Gritter gemaakte, foto-compilatie was te zien bij welke leuke en interessante bijeenkomsten de Historische Vereniging betrokken was of zelf had georganiseerd. Tevens werd vooruitgeblikt waarbij het 20-jarig bestaan van de Vereniging Oud Vries (voorheen was dit een Stichting, opgericht 1985) op de agenda staat.  Een heugelijk jubileum waar komend jaar uiteraard aandacht aan besteed zal worden.

Lees “Algemene ledenvergadering 2023.” verder

Rabobank Club Support Campagne 2023.

Stem op onze Vereniging

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Club Support speciaal voor verenigingen en stichtingen. en schenkingsrecht. Natuurlijk doet ook de Historische Vereniging weer mee aan de Rabobank Club Support. 
Stem daarom op onze club via de website van de Rabobank.
Stemmen kan tot 26 september.
Ps. Stemmen is alleen mogelijk als u lid bent van de Rabobank

 

25 jaar Gemeente Tynaarlo

In het kader van 25 jaar de Gemeente Tynaarlo wordt er in  samenwerking met de Historische Verenigingen Ol Eel en Zuidlaren een fototentoonstelling georganiseerd over de veranderingen in de voormalige Gemeenten Eelde, Zuidlaren en Vries. 
Deze is op diverse plaatsen in de Gemeente te zien.
( Locaties volgen nog)

Project WOII voor de basisscholen in Vries.

Dinsdag 11 april kwamen de basisschoolkinderen groep 7/8 van de Holtenhoek en Vijverstee op bezoek in het gemeentehuis. Hier woonden ze een themabijeenkomst bij over de Tweede Wereldoorlog georganiseerd door Historische Vereniging Oud Vries. 
Het programma bestond uit een inleiding waarin door Geert Geerts werd verteld hoe de Tweede Wereldoorlog is begonnen en hoe het leven was tijdens de oorlog. Tevens vertelde hij hoe Vries er destijds uitzag en welke impact de oorlog heeft gehad op de inwoners maar ook op de navolgende generatie die soms nog steeds de psychische gevolgen ondervinden van het oorlogsverleden van hun ouders. Daarna werd een korte film vertoond waarin een duidelijk algemeen beeld werd geschetst van WOII en de bevrijding. Jan Gritter vertelde boeiend hoe de inwoners van Vries de oorlog en de bevrijding hebben beleefd. Ook werd stilgestaan bij het oorlogsmonument op de begraafplaats in Vries ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanningsleden van een Amerikaanse bommenwerper die streden voor onze vrijheid. De leerlingen van de scholen zijn ook aanwezig bij de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst op 4 mei. Door de huidige situatie in onder andere Oekraïne en de afschuwelijke gevolgen hiervan is het nog duidelijker waarom het zo belangrijk is om te herdenken maar ook om onze vrijheid te koesteren.

Lees “Project WOII voor de basisscholen in Vries.” verder

Openingstijden van ons Archief.

U kunt een bezoek brengen aan ons archief in 
Het Ontmoetingshuis Oude Rijksweg 2 in Vries 
elke donderdag tussen 9.30 en 11.30 uur, of op afspraak.
( via ons contact formulier).
Boeken worden slechts uitgeleend door medewerkers van Oud Vries.
Wel kunt u tegen kostprijs kopieën laten maken van artikelen.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2023.

Op woensdag 18 januari hield De Historische Vereniging Oud Vries een Nieuwjaarsbijeenkomst in het Ontmoetingshuis te Vries.
De ruim dertig bezoekers werden ’s avonds om 20.00 uur welkom geheten door het bestuur met koffie/thee en rolletjes. Na de goede wensen voor het nieuwe jaar, gaf de voorzitter Petra Siegers aan dat de Vereniging al een paar leuke en succesvolle activiteiten achter de rug heeft sinds de start van het seizoen. In deze periode hebben zich dan ook 40 nieuwe leden aangemeld waarmee het totale ledenbestand op circa 500 personen komt. Eén activiteit hiervan was de Kerstmarkt waar de Historische Vereniging aan deelnam. Er zijn tijdens de markt veel boeken, genaamd ‘Woord & Beeld’, verkocht die recent door de Vereniging werd uitgegeven. Nieuwe leden krijgen het boek gratis bij aanmelding.

Lees “Nieuwjaarsbijeenkomst 2023.” verder