Over Ons

Op 23 april 2004 werd de “Historische Vereniging voormalige gemeente Vries” opgericht door de Stichting “Oud Vries”.

Doelstelling van de vereniging. De vereniging wil gebeurtenissen uit het verleden van de voormalige gemeente Vries achterhalen door onderzoek en vervolgens vastlegging door een eventuele publicatie.
Verder wil de vereniging bevorderen dat voor de historie van de voormalige gemeente Vries van belang zijnde tastbare zaken, zowel roerend als onroerend, bewaard blijven voor het nageslacht. Alle bovengenoemde activiteiten wil de vereniging in de ruimste zin stimuleren.

De vereniging bestaat thans uit ca. 500 leden.

Per jaar organiseert de vereniging het volgende:

  • jaarlijks 4-6 bijeenkomsten die betrekking hebben op een historisch onderwerp of in de vorm van foto/dia presentaties, voor de leden gratis toegankelijk
  • een excursie voor haar leden
  • 4 x per jaar ontvangen de leden de “Vriezer Kerspel Cronieck”, waarin nieuws over de verenigingsactiviteiten en bijzondere (historische) wetenswaardigheden.