Bestuur

Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter, secretaris en penningmeester (gedrieën het dagelijks bestuur) en 3 leden, ondersteund door diverse werkgroepen. De activiteiten van de werkgroepen zijn gericht op de verenigingsdoelstellingen.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter 
Petra Siegers-Koopman
voorzitter@oudvries.nl 

Secretaris
Jan Biemold
secretaris@oudvries.nl

Penningmeester/Ledenadministratie
Jan Gritter
penningmeester@oudvries.nl

Leden
Grietinus Dussel
Sandra Kruims
Jan Pieters