Zomerreces

Het archief in het Ontmoetingshuis is van
1 juni tot 4 september gesloten voor het publiek.
Donderdag 5 september zijn we weer geopend
van 9.30 uur tot 11.30 uur.
Voor bijzondere zaken kunt u altijd contact opnemen met iemand van het bestuur.