Project WOII voor de basisscholen in Vries.

Dinsdag 9 april 2024 kwamen de basisschoolleerlingen van groep 7 van de Holtenhoek en de gecombineerde groep 7/8 van de Vijverstee naar het gemeentehuis in Vries om de Tweede Wereldoorlog manifestatie bij te wonen. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd door de jubilerende Historische Vereniging “Oud Vries”. De ochtend werd geopend door Geert Geerts die vertelde over het leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook vertelde hij over de verschillen tussen het dorpje Vries van toen (met slechts 260 huizen) en nu. Uiteraard passeerden de verschillende oorlogsmonumenten in Vries ook de revue. Er werd stilgestaan bij wat vrijheid nu eigenlijk is en wat dat voor ons betekent. Daarna werd een korte film vertoond, samengesteld door Jan Gritter. De kinderen konden zien hoe het was tijdens de oorlog en de bevrijding. Het leukste gedeelte was toch wel het bewonderen van de 3 militaire voertuigen die buiten stonden. De kinderen mochten er even in zitten. De eigenaren, geheel gekleed in militaire outfit, konden de kinderen erover vertellen. Binnen waren ook diverse tafels met voorwerpen, foto’s en tijdschriften om even in te bladeren of te bekijken. Na de pauze met ranja en een koekje stak Jan Biemold zijn verhaal af over zijn opa, die onderduikers in huis had. De kinderen luisterden vol aandacht. Petra Siegers las daarna een hoofdstuk voor uit een boek getiteld “stamppot met kogels”, geschreven door Joyce Pool. Vier jongens vonden een kist met kogels en granaten en wilden een handgranaat proberen. Een erg spannend boek wat de kinderen uiteindelijk konden winnen. Over alle verhalen werden vragen gesteld.

De school met de meeste goede antwoorden won het boek. De volgende dag, woensdag 10 april, werd het boek uitgereikt aan groep 7 van de Holtenhoek. Alle kinderen hadden het goed gedaan, maar deze groep had net iets meer antwoorden goed. Toen de kinderen hoorden dat ze hadden gewonnen klonk een enorm gejuich in de klas.