De Toren Sprek – Uitvoeringen 5 en 6 juni.

En het werd een geweldig spektakel. Kijk maar naar de foto’s.

Deze zijn te bestellen bij de fotograaf, Herry Vos.  hpjvos@hotmail.com   onder vermelding van het nummer bij de foto.
Kosten:
briefkaartformaat          € 0,25
A5 formaat (= half A4) € 0,50
Meerdere formaten zijn mogelijk op aanvraag.

Meer foto’s (vooral portretachtige opnames) staan op zijn website www.fotoherryvos.nl

Hieronder de tekst zoals deze op de site van Vries.nu staat             www.vries.nu

“Het heeft even geduurd en als we het welkomstwoord van Geert Geerts mogen geloven gaat het voor de volgende uitvoering weer zo lang duren: 67 jaar. Vrijdag was de première en gisteravond de tweede en voorlopig laatste opvoering van dit dorpsspektakel. De aanwezige bezoekers hebben genoten van een spectaculaire avond waarin de toren van de Dorpskerk vertelde. Hij nam ons mee door de jaren heen en liet ons beleven hoe het aan zijn voet is vergaan met de bewoners van Vries en omstreken. Gebouwd omstreeks het jaar 1100 geeft dat heel wat stof voor zowel een leerzaam als zeker ook een veelzijdig, vermakelijk, onderhoudend en, het is hiervoor al gezegd, een spectaculair openluchtspel.
In zijn openingsspeech, vooraf aan de première, gaf wethouder Theun Wijbenga aan dat burgemeester Marcel Thijsen en hij trots zijn op wat er momenteel allemaal in Vries georganiseerd wordt.

Lees “De Toren Sprek – Uitvoeringen 5 en 6 juni.” verder

De Toren Sprek repeteert.

En ook zijn de kostuums aangetrokken. In ieder geval door de meeste spelers. Dat geeft een bijzonder effect.
De weersgoden waren hen niet steeds goed gezind. Het was koud, en soms was er een nog meer verfissend buitje. Maar dat kon het enthousiasme niet kleiner maken.
Op deze site staan een aantal foto’s die op 23 en 30 mei zijn gemaakt. 
Foto’s van de uitvoeringen op 5 en 6 mei staan zowel op deze website, bij 5 en 6 juni,  als op de website www.fotoherryvos.nl 

Alle foto’s zijn te bestellen. Informatie hierover volgt, en zullen de spelers ook per email ontvangen.

De Toren Sprek.

‘Eeuwen en vele generaties van mensen zijn aan de oude Toren te Vries voorbijgegaan, maar de Toren bleef.
Hoevelen, en wie van ons, dachten niet eenmaal, staand aan zijn voet, in nadenken verzonken: “Als die eens spreken kon!” 
De stem van zijn klokken klonk, maar verder bleef een ernstig zwijgen.
In deze grote dagen wordt dit zwijgen nu één maal onderbroken en gaat de toren ons vertellen wat hij zag en hoorde. Beelden uit een grijs verleden, van later en nu, trekken aan zijn voet voorbij.
Moge het verhaal van de Oude Vriezer toren naklinken en het Volk van Drenthe aansporen tot gezamenlijk bouwen aan een nieuwe, betere toekomst, waarover de Grijze Wachter ook verder zal blijven waken.’

Dit citaat uit het programmaboekje van destijds spreekt ook nu tot de verbeelding.
De ‘Toren Spreekt’ werd in 1948 opgevoerd in het kader van de troonswisseling van de koninginnen Wilhelmina en Juliana. Het stuk werd geschreven door toenmalig huisarts in Vries, de heer Koert. De toren ‘vertelt’ zijn verhaal vanuit de schalmgaten over het dorp, terwijl de spelers het gesprokene uitbeelden aan de voet van de oude toren.
Het verhaal vertelt de historie en het heden van alle dorpen uit de voormalige gemeente Vries.
In 1948 was het een groots spektakel dat drie keer werd opgevoerd. Volgens de recensies in diverse kranten uit die tijd, kwamen er op de eerste avond 1000 mensen kijken!! Ook de volgende twee avonden werden erg druk bezocht, werd er vermeld. De spelers kwamen uit alle dorpen van de voormalige gemeente.

Lees “De Toren Sprek.” verder