Zomer reces Historische Vereniging “Oud Vries”.

Zomer reces het ontmoetingshuis is gesloten van 1 juli tot 1 september, donderdagmorgen 7 september is het archief in het Ontmoetingshuis weer geopend voor bezoekers.
Voor dringende zaken of vragen kunt u ons bereiken
via e-mail: voorzitter@oudvries.nl.