Project WOII voor de basisscholen in Vries.

 

Ook dit jaar werden de kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisscholen uit Vries weer uitgenodigd voor ons jaarlijkseproject.
Op 10 april was het dan zover. De gemeente Tynaarlo stelde weer een ruimte beschikbaar en  de Canadese vlag wapperde voor het gemeentehuis. Vries is op 13 april 1945 bevrijd door de Canadezen.


Rond 8.00 uur was het al een drukte van belang op het plein voor het gemeentehuis. Er werden een aantal oude Amerikaanse legervoertuigen opgesteld, deze worden door de eigenaren met plezier beschikbaar gesteld.
Dit jaar waren er twee motoren, beschikbaar gesteld door de heren K.T. Stoel en C. Koole.
Verder drie jeeps van S. Huizinga, R. Boers en H. Nijland en een vrachtwagen van J. Hommes.
Binnen, in de ruimte waar de kinderen worden ontvangen, was  een kleine tentoonstelling, met o.a. kleding, een “mobiele telefoon” , hulzen en boeken met informatie.

‘s Morgens kwamen de kinderen van “De Holtenhoek” en ’s middag de kinderen van “De Vijverstee”. Ze werden welkom geheten door onze voorzitter Geert Geerts. Geert hield een korte presentatie met als hoofdonderwerp “Macht”. Verder liet hij een luchtfoto van Vries zien, die gemaakt is in die periode en vertelde hij iets  over het oorlogsmonument.
Jan Gritter presenteerde een film, daarin aandacht voor de ontwikkelingen voor, tijdens en na de oorlog in Nederland, zoals de Februaristaking, Jodenvervolging, de hongerwinter en de bevrijding.

Daarna gingen de kinderen naar buiten om de voertuigen te bekijken. Met toestemming van de eigenaren mogen ze in het voertuig zitten en kunnen ze natuurlijk allerlei vragen stellen.
Natuurlijk ook even tijd voor ranja en een koek.
Het programma werd vervolgd door Chris Steenbergen, hij vertelde dat sommige Nederlandse mannen moesten werken in Duitsland, omdat ze dat niet wilden gingen ze onderduiken. Ook vertelde hij over het verzet in Nederland en de Knokploeg Noord-Drenthe,  de overval op het gemeentehuis in Vries en de overval op het Huis van Bewaring in Assen.
Als laatste las Fenny Zandvoort een hoofdstuk voor uit een boek van
Jan Heerze: “Nergens meer veilig”.
Dit verhaal speelt zich af in Arnhem, het gaat over een gezin tijdens de “Slag om Arnhem”.
De kinderen hadden dus heel wat informatie te verwerken gekregen. Van te voren was ze verteld dat er een quiz zou worden gehouden over alles wat ze gezien en gehoord hebben.
Ze gingen flink aan de slag met de vragen. Ze mogen met elkaar overleggen en erwerd gezocht naar informatie in de boeken. De prijs, die ze als school kunnen winnen, is het boek waaruit Fenny Zandvoort heeft voorgelezen.
De kinderen en de volwassen hebben weer een leerzame en leuke dag gehad.

Op 12 april heeft Geert Geerts de prijs uitgereikt, dit jaar heeft “De Vijverstee” de prijs gewonnen.
De prijs, het boek “Nergens meer veilig” wordt overhandigd aan Vera Eleveld. Vera was de enige van de leerlingen van de Vijverstee en de Holtenhoek die alle  20 vragen goed had beantwoord.