Nieuwjaarsbijeenkomst 2023.

Op woensdag 18 januari hield De Historische Vereniging Oud Vries een Nieuwjaarsbijeenkomst in het Ontmoetingshuis te Vries.
De ruim dertig bezoekers werden ’s avonds om 20.00 uur welkom geheten door het bestuur met koffie/thee en rolletjes. Na de goede wensen voor het nieuwe jaar, gaf de voorzitter Petra Siegers aan dat de Vereniging al een paar leuke en succesvolle activiteiten achter de rug heeft sinds de start van het seizoen. In deze periode hebben zich dan ook 40 nieuwe leden aangemeld waarmee het totale ledenbestand op circa 500 personen komt. Eén activiteit hiervan was de Kerstmarkt waar de Historische Vereniging aan deelnam. Er zijn tijdens de markt veel boeken, genaamd ‘Woord & Beeld’, verkocht die recent door de Vereniging werd uitgegeven. Nieuwe leden krijgen het boek gratis bij aanmelding.


Tevens werd een prijsvraag voorgelegd waarbij werd gevraagd naar de naam van een handgereedschap. Velen wisten wel dat dit vroeger werd gebruikt voor het slijpen van een zeis maar niet dat dit een ‘haarspit’ of ‘haarhamer’ wordt genoemd. Roel van Dalen is de winnaar en krijgt hiervoor een waardebon ter waarde van 50 euro van Takens Mode.     
Momenteel is een werkgroep van de Historische Vereniging bezig om een meerjarenplan op te stellen. Doel hiervan is om het voortbestaan van de Vereniging voor de toekomst te borgen. In het kader hiervan is aan de aanwezigen gevraagd input te leveren in de vorm van het invullen van een vragenlijst. Met veel enthousiasme werd hier door een ieder gehoor aan gegeven en bruikbare suggesties gedaan.  
Vervolgens was het na de pauze de beurt aan het duo Harm en Geesie, vertolkt door Gerard Geerligs en Roelie Oostebring-Buiter, die op komische wijze en op rijm de gebeurtenissen van het afgelopen jaar brachten.  De teksten voor deze sketch waren afkomstig van oud bestuurslid Jan Zuurd.
Wederom kan men terugkijken op een geslaagde bijeenkomst georganiseerd door Historische Vereniging Oud Vries