Koningsdag en Hemelvaartsdag.

Het Archief in het Ontmoetingshuis is op
Koningsdag 27 april en op Hemelvaartsdag 18 mei gesloten.