De Toren Sprek repeteert.

En ook zijn de kostuums aangetrokken. In ieder geval door de meeste spelers. Dat geeft een bijzonder effect.
De weersgoden waren hen niet steeds goed gezind. Het was koud, en soms was er een nog meer verfissend buitje. Maar dat kon het enthousiasme niet kleiner maken.
Op deze site staan een aantal foto’s die op 23 en 30 mei zijn gemaakt. 
Foto’s van de uitvoeringen op 5 en 6 mei staan zowel op deze website, bij 5 en 6 juni,  als op de website www.fotoherryvos.nl 

Alle foto’s zijn te bestellen. Informatie hierover volgt, en zullen de spelers ook per email ontvangen.