Beelden van Drenthe.

Woensdag 4 april 2018 organiseerde Historische Vereniging Oud Vries de lezing ‘Beelden van Drenthe’.
Deze lezing vond plaats in het Ontmoetingshuis waar ongeveer 45 personen aanwezig waren om te luisteren naar Harm Jan Lesschen. Na een korte aftrap van voorzitter Geert Geerts nam hij het woord.

Hij startte met een overzichtskaart waarop alle locaties van de beelden (kunstobjecten) in Drenthe zijn aangegeven

 

Iedereen heeft vaak wel een mening over deze beelden. Of men vindt het heel mooi of juist helemaal niet. Geconcludeerd werd dat een beeld in ieder geval bij een ieder een emotie op roept.

Er zijn veel verschillende soorten beelden in Drenthe aanwezig. Allemaal bewust geplaatst met een bedoeling en vaak voorzien van gedichten en/of spreuken. Sommige herinneren aan personen, gebeurtenissen (bijv. oorlogsmonumenten), zijn een weergave van verhalen/sagen en andere zijn geplaatst in het kader van kunstprojecten of gewoon ter aankleding van de openbare ruimte.

Het Drentse beeld dat landelijk de meeste bekendheid geniet is dat van Bartje. De maakster is Suze Boschma-Berkhout.

Beelden in Vries
Gedurende de avond heeft de heer Lesschen van heel veel beelden in onze provincie beelden laten zien en er leuke verhalen en anekdotes bij verteld. Extra lichtte hij Vries uit dit overzicht. Ten eerste vertelde hij over het kunstwerk Sirius III gemaakt door Frank C.H. Holtz. De ‘kei’ aan de Nieuwe Hotenweg. De maker plaats hierin stilstand tegenover beweging, natuurlijk tegenover kunstmatig en technologie tegenover natuur.
Vervolgens werden kunstwerken belicht welke destijds door de gemeente Tynaarlo zijn aangekocht in het kader van het nieuwe industrieterrein Vriezerbrug.

Het betreft:
Ecce Flos = Latijnse betekenis “zie hier de bloem” door Desiree Tonnaer, locatie: Hoek afrit Tynaarlo A28;
Zilveren Vredesduif (zie de foto bij dit artikel) door Marte Röling, locatie: Compagnonsweg;
Sofie, de dansende haas door Yvonne Visser, locatie: langs A28 tussen Groningen en afslag Vries;
Kunstwerk ‘Rotondeschapen’  door Cees van Swieten, locatie rotonde Vriezerweg/Meerweg.
Langs de Nieuwe Rijksweg, op de traverse, is het standbeeld “Verbondenheid” geplaatst. Dit beeld is indertijd door de Vereniging van Volksvermaken, ter gelegenheid van hun 75 jarig jubileum, aangeboden aan de inwoners van Vries.
In het gemeentehuis zijn ook een aantal kunstwerken aanwezig waaronder De Marktgangers en de plafondschildering in de raadzaal door Marte Röling.

Daarnaast staan in Vries nog diverse andere, wat oudere kunstwerken, zoals o.a.:
Het Haantje door Wladimir de Vries, locatie: Nieuwe Holtenweg / Meeuwenlaan;
Gevelsteen met gemeentewapen door Wladimir de Vries, locatie: Raadhuisplein;
Verzetsmonument door Coen Schilt, locatie: Rijksweg, hoek Oude Asserstraat;
Oorlogsmonument “Flying for Freedom”, locatie: begraafplaats Vries.

Het was een bijzonder boeiende avond. Menigeen is aangemoedigd om de kunstwerken in Drenthe (weer) te gaan bekijken. Op de website http://drenthekunstbreed.nl kunt u de kunstobjecten in onze provincie vinden.