Algemene ledenvergadering 2021.

De Historische Vereniging Oud Vries heeft afgelopen woensdag 27 oktober het seizoen geopend met een Algemene Ledenvergadering. Ongeveer 45 personen  hebben in café “Onder de Linden” deze gezellige avond, geleid door interim voorzitter Petra Siegers,  bijgewoond.
Het eerste deel van de avond bestond uit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. De agenda en het (financieel) jaarverslag werden doorgenomen en vastgesteld.
Uitgebreid werd stilgestaan bij de afgelopen periode waarin door de verscherpte Coronaregels heel veel bijeenkomsten en activiteiten moesten worden geannuleerd. Wel is door vrijwilligers veel werk verzet en ze werde

n hartelijk bedankt voor hun tomeloze inzet.
Extra aandacht in de vorm van waarderende woorden met bijbehorende attentie werd besteed aan Wicher Venekamp die jarenlang erg actief heeft bijgedragen aan de verspreiding van de Cronieck in Assen en hier nu mee stopt.


Vervolgens werd aan de hand van een heldere PowerPoint presentatie het opgestelde financiële verslag door Jan Gritter toegelicht. Door Henk Boer werd namens de kascommissie aangegeven dat de kas in orde is bevonden en verzocht de vergadering het bestuur decharge te verlenen.Nadat het verslag en de financiën waren goedgekeurd, werd aftredend bestuurslid Gerard Geerligs door het bestuur bedankt voor zijn jarenlange en zeer gewaardeerde inzet en uitgebreid in het zonnetje gezet. Als nieuw lid voor het bestuur werd Sandra Kruims voorgedragen. Dit werd door de aanwezigen in de zaal unaniem akkoord bevonden. 
Voor het tweede deel van de avond was Herbert Dijkstra uitgenodigd. Hij vertelde op zijn eigen wijze verhalen over zijn belevenissen als sporter en zijn carrière bij de NOS als sportverslaggever. Een grappige en bijzondere verhalenreeks die werd afgewisseld met, door hemzelf op de piano gespeelde, muziekarrangementen. Wat vooral een realistisch kijkje achter de schermen opleverde en  bijbehorende hilarische belevenissen. 
Het optreden was tevens een try-out voor de eerste theatervoorstelling voor vertegenwoordigers van de wielersport die hij samen met oud-klasgenoot Jan Vayne (pianist) verzorgt in het Atlas Theater.