Meertmoand- Dialectmoand.

Meertmoand- Dialectmoand.
Vrijdag 9 maart 2018.

Het Huis van de Taal organiseert in de meertmoand een streektoalstried in de gemeeinte Tynaorl. De afgelopen twee jaar hebben we met twee teams van onze vereniging meegedaan. Misschien zijn er leden die zich op willen geven om mee te doen in maart 2018.

Aanvang 20.00 uur in Café Hingstman te Zeijen.

ICO Historie met een knipoog.

Voorbereiding project Historie met een knipoog scholen Vries.
Op 16 maart en 6 april gaat het ICO Assen een cultuurproject organiseren voor de scholen de Vijverstee en de Holtehoek in Vries.
Het ICO heeft hiervoor onze verenging benaderd. Op de ondertaande foto ziet u dat er door ons driftig wordt gewerkt om perfectie presentaties te kunnen houden. Als onderwerp hebben we gekozen : VERANDERINGEN IN HET DORP VRIES.
Zodra de presentaties zijn geweest kunt u uitaard het resultaat hiervan op deze website vinden.

Lezing Drentse Literatuur.

Lezing Drentse Literatuur van 1850-2000 door Albert Haar.
Woensdag 7 februari 2018.

Albert Haar was een van de initiatiefnemers van Radio Drenthe (1989).
Hij werd het hoofd van de afdeling Varia van Radio Drenthe en programmaleider bij TV Drenthe (1995).
Albert Haar produceert films en radioprogramma’s vanaf 1975.
Hij staat aan de wieg van de stichting Het Drentse Boek en de federatie SONT ( Streekstaalorganisaties in het Nedersaksisch Taalgebied). Hij kan ons dus veel vertellen over de Drentse Literatuur.

Aanvang 20.00 uur in Het Ontmoetingshuis Oude Rijksweg 2 in Vries.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018.

Nieuwjaarsbijeenkomst.
Woensdag 10 januari 2018.

Ook dit jaar is er gelegenheid elkaar met een hapje en een drankje Gelukkig Nieuwjaar te wensen.
Evenals vorig jaar een verrassing door de inbreng van enkele bestuursleden.

Aanvang 19.30 uur in Het Ontmoetingshuis Oude Rijksweg 2 in Vries.

Talkshow “De moord van Roderwolde”.

Talkshow “De moord van Roderwolde”.
Woensdag 15 februari 2017.

In de pastorie van Roderwolde werd Justina Abelina vermoord, een dochter uit de adellijke familie De Coninck. 
Historicus Wim Ensing dook in de archieven. In een talkshow worden Justina Abelina en de beide andere hoofdrolspelers ten tonele gevoerd. Via de aan hen gestelde vragen en onderlinge interactie wordt duidelijk wat er zich eeuwen geleden heeft afgespeeld.

Aanvang 20.00 uur in café ‘Onder de Linden’ Brink 4 te Vries

Nieuwjaarsvisite.

Nieuwjaarsvisite.
Dinsdag 10 januari 2017.

Ook dit jaar is er gelegenheid elkaar met een hapje en drankje een Gelukkig Nieuwjaar te wensen. Evenals vorige jaren een verrassing door inbreng van enkele (bestuurs)leden.

Aanvang 19.30 uur in café ‘Onder de Linden’ Brink 4 te Vries.

Kerstmarkt.

Kerstmarkt. 2016.
Woensdag 14 december wordt opnieuw de Kerstmarkt georganiseerd op de Brink in Vries.

Ook de Historische Vereniging zal daar weer aanwezig zijn met een kraam, die Uw belangstelling waard is.

Een beeld van de Kerstmarkt 2015
Een beeld van de Kerstmarkt 2015