Foto’s

Periodiek worden foto’s van dorpen, straten of bijzondere gebeurtenissen van de oude gemeente Vries op de website geplaatst. Indien u vragen heeft over de geplaatste foto’s kunt u contact met ons opnemen. 
Mocht u in het bezit zijn van “oude” foto’s vernemen wij dit graag
van u, wij kunnen de foto’s scannen en ons archief hiermee aanvullen.

Titel: Foto’s van de Bouw Sporthal.

Kerstmarkt 2023.

De markt is bijzonder goed bezocht en het publiek kwam uit de wijde omgeving om het vele aanbod in allerlei kraampjes te bekijken en te kopen.
Natuurlijk stonden wij als vereniging ook op de markt en het was voor ons een succes. Maar liefst dertien mensen hebben zich aangemeld als nieuw lid. Nieuwe leden hebben het boek Vries in Woord en Beeld gratis meegekregen.

Lees “Kerstmarkt 2023.” verder

Nieuwjaarsbijeenkomst 2024.

Nieuwjaarsbijeenkomst.
Donderdag 18 januari 2024. 
Ook dit jaar is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar een Gelukkig Nieuwjaar te wensen.
Evenals vorig jaar een verrassing door de inbreng van enkele bestuursleden.

Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Het Ontmoetingshuis Oude Rijksweg 2 in Vries.

Algemene ledenvergadering 2023.

De Historische Vereniging Oud Vries heeft afgelopen woensdag 25 oktober het seizoen geopend met een Algemene Ledenvergadering. Veel leden maar ook enkele niet-leden hebben in Grand Café en Zalencentrum  “Onder de Linden” deze gezellige avond, geleid door voorzitter Petra Siegers bijgewoond.


Het eerste deel van de avond bestond uit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. De agenda en het (financieel) jaarverslag werd doorgenomen. Door kascommissielid Alle Tamminga werd aangegeven dat de kas in orde is bevonden en hij heeft het bestuur decharge verleend. Aftredend kascommissie Jan Rona wordt opgevolgd door Bert Hagen. 
Ook werd tijdens dit officiële gedeelte teruggeblikt op de activiteiten van het afgelopen jaar. Door middel van een mooie, door Jan Gritter gemaakte, foto-compilatie was te zien bij welke leuke en interessante bijeenkomsten de Historische Vereniging betrokken was of zelf had georganiseerd. Tevens werd vooruitgeblikt waarbij het 20-jarig bestaan van de Vereniging Oud Vries (voorheen was dit een Stichting, opgericht 1985) op de agenda staat.  Een heugelijk jubileum waar komend jaar uiteraard aandacht aan besteed zal worden.

Lees “Algemene ledenvergadering 2023.” verder

Algemene ledenvergadering 2023.

Historische Vereniging Oud Vries zal woensdag 25 oktober het nieuwe seizoen openen met een algemene ledenvergadering. In het eerste deel van de vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid het afgelopen seizoen. Tevens zal het beleidsplan voor de periode 2023-2027 worden gepresenteerd door enkele leden van de werkgroep.

Na dit officiële gedeelte gaat Jan Gritter u uitgebreid vertellen over de ondernemers die zich in de loop der tijd hebben gevestigd in Vries.

Ook niet-leden zijn van harte welkom om deze leuke en interessante avond bij te wonen. Een vrijwillige bijdrage wordt in dat geval zeer op prijs gesteld door het bestuur. 

Aanmelden als lid? Dat kan gedurende de avond bij het bestuur of via de website: https://www.oudvries.nl/lid-worden/.

De zaal is open vanaf 19.45 uur en de koffie staat klaar. Het bestuur stelt uw komst zeer op prijs.

Aanvang: 20.00 uur 

Locatie: Grand Café “Onder de Linden” Brink 4 in Vries

Rabobank Club Support Campagne 2023.

Stem op onze Vereniging

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Club Support speciaal voor verenigingen en stichtingen. en schenkingsrecht. Natuurlijk doet ook de Historische Vereniging weer mee aan de Rabobank Club Support. 
Stem daarom op onze club via de website van de Rabobank.
Stemmen kan tot 26 september.
Ps. Stemmen is alleen mogelijk als u lid bent van de Rabobank

 

Cronieck nummer 87 – 2023

Bestuursmededelingen – Petra Siegers-Koopman
Markante Vriezenaren, deel 36 – Gerrit v d Werken
De stoomploeg, een bezienswaardigheid – Jan Zuurd
Blokpost Vries-Zuidlaren – Lieneke Heuvelman
De melkbus -Jan Gritter
Het Hunebed van Tynaarlo – Ina Snijder
Meester Crone – Jan Zuurd
Eekschillen– Jan Gritter
Terugloop ledenbestand voor Vriezer-
sportverenigingen- Bas Baalmans
Hoe was het ook al weer? – Redactie
Olde Druuz sjokt wieder (67) – Jan Zuurd