Algemene ledenvergadering 2022.

De Historische Vereniging Oud Vries heeft afgelopen woensdag 26 oktober het seizoen geopend met een Algemene Ledenvergadering. Ongeveer 50 personen hebben in Grand Café en Zalencentrum  “Onder de Linden” deze gezellige avond, geleid door interim voorzitter Petra Siegers bijgewoond.
Het eerste deel van de avond bestond uit het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering. De agenda en het (financieel) jaarverslag werd vervolgens doorgenomen. Een financiële bijdrage van de Rabobank “Clubkas Campagne” en een erfenis in relatie tot minder uitgaven voor activiteiten in verband met Corona gaf een zeer positief resultaat. 

Het bestuur heeft er daarom voor gekozen de leden te compenseren voor de verminderde activiteiten tijdens Corona door middel van het uitbrengen van een boek genaamd ‘Woord & Beeld’. Deze is voor leden gratis verkrijgbaar op zaterdag 26 november tijdens de foto tentoonstelling in het ontmoetingshuis. Mocht u hierbij niet aanwezig zijn dan kan het boek op verzoek, op eigen kosten, per post worden toegezonden.  

Door aftredend kascommissie lid Rudolf Dijkstra werd aangegeven dat de kas in orde is bevonden en heeft het bestuur decharge verleend. Rudolf werd door middel van een attentie bedankt voor z’n bijdrage en wordt opgevolgd door Alle Tamminga die samen met Jan Rona de kascommissie vormt. Aftredend en niet herkiesbaar bestuurslid was Roelie Oostebring-Buiter.  Ze werd op gepaste wijze in het zonnetje gezet met een fles Berenburg en mooie woorden. Gelukkig blijft Roelie wel beschikbaar als vrijwilliger voor diverse activiteiten. Als nieuw lid voor het bestuur werd Grietinus Dussel voorgedragen. Dit werd door de aanwezigen in de zaal unaniem akkoord bevonden.

Lees “Algemene ledenvergadering 2022.” verder

Cronieck nummer 84 – 2022

Bestuursmededelingen – Petra Siegers-Koopman
Markante Vriezenaren, deel 33 – Gerrit v d Werken
De bijker – Jan Zuurd
Geschiedenis van het betalingsverkeer – Jan Gritter
Tentoonstellingsvereniging “Noordenveld” – Jan Zuurd
Koken in Interzorg Kornoeljehof vroeger en nu – Ina Snijder
De middenstand – Jan Zuurd
Hoe was het ook al weer? – Redactie
Olde Druuz sjokt wieder (62) – Jan Zuurd

Rabobank Club Support Campagne 2022.

Maandag 10 oktober 2022 zijn we naar de uitreiking van de cheques van de Rabobank Club Support Campagne geweest.
Op die avond werd € 200.000,00 verdeeld onder de verenigingen en stichtingen die zich hadden ingeschreven voor genoemde campagne.
In onze envelop zat een cheque met een toegekend bedrag
van € 588,73. Hier zijn we blij mee.
Iedereen nog hartelijk bedankt die op onze vereniging heeft gestemd.

Let op:  Volgend jaar doen we weer mee.

 

Rabobank Club Support Campagne 2022.

Rabobank Assen en Noord-Drenthe draagt het verenigingsleven in de regio een warm hart toe. Daarom organiseert zij de Rabobank Club Support speciaal voor verenigingen en stichtingen. en schenkingsrecht. Natuurlijk doet ook de Historische Vereniging weer mee aan de Rabobank Club Support. 
Stem daarom op onze club via de website van de Rabobank.
Ps. Stemmen is alleen mogelijk als u lid bent van de Rabobank

Cronieck nummer 83 – 2022

Bestuursmededelingen – Petra Siegers-Koopman
Markante Vriezenaren, deel 32 – Gerrit v d Werken
Uit de Courant, Hunebedden – Jan Zuurd
Landbouwhuishoudschool – Jan Zuurd
De tas van Harry Kraay deel 3 – Wil Boezen
Vrijwilligers gezocht – Het Bestuur
Remmelt Geerts,Rijschoolhouder – Jan Gritter
Zorg voor de overledenen – Jan Zuurd
Hoe was het ook al weer? – Redactie
Olde Druuz sjokt wieder (61) – Jan Zuurd

Prijsvraag Bonifatius markt

Tijdens het Bonifatiusfestival stonden we met onze kraam op de middeleeuwse markt. In de kraam lag een gebruiksvoorwerp waar een prijsvraag aan was verbonden. De vragen luidden: wat is dit en waar werd dit voor gebruikt? 
Het voorwerp was een vleesgaffel. Als je de betekenis van gaffel opzoekt, vind je een tweetandige vork. De vleesgaffel werd gebruikt om het vlees (veelal gezouten hammen en worsten) aan de zolder (de zgn. ‘wiemel’) te hangen om te drogen. Het vlees of de worsten werden aan de stok geregen. De stok werd op de vleesgaffel gelegd en zo omhoog gebracht en op de aan de zolder bevestigde latten geplaatst.

Lees “Prijsvraag Bonifatius markt” verder

Programma Bonifatius Festival

 

Start van het festival! 

Vrijdag 3 juni gaan we om 17 uur het Festival feestelijk openen door de Bonifatiusvlag van de toren van de kerk uit te steken.
Tevens wordt dan het eerste exemplaar van het boekje met de Fietstocht langs historische locaties in Vries en omgeving, dat door de Historische Vereniging is samengesteld, officieel aangeboden aan dhr. Bert Hagen van de RABO-bank, die deze uitgave mogelijk heeft gemaakt.
De expositie van de kunstenaarsvereniging VTNL, die de hele maand juni in de kerk te zien is, zal dan ook worden geopend.
En we ontvangen vanaf dat moment de eerste gasten op de speciale festivalcamping.
Iedereen is welkom om bij de opening van het Festival, voor de kerk, aanwezig te zijn. Samen maken we er een feestelijke happening van, als start van hopelijk een mooi dorpsevenement.
( Bron Vries.nu)

Zaterdag 4 juni 
9:00- 13.30:  Symposium over De betekenis van Bonifatius voor kerk-zijn in de 21e eeuw. Met een exclusieve uitvoering van de Bonifatius Passie en inclusief een uitgebreide lunch. 
11:00-  16:00: Middeleeuwse markt op Brink en in het dorp, met tal van marktkramen, workshops, roofvogelshow, middeleeuwse muziek, locatietheater en veel meer.
Er is een speciale fietstocht langs diverse historische locaties in de nabijheid van Vries met informatiegids Deze is verkrijgbaar in de kraamop de markt  van de Historische vereniging Oud Vries. 
11:00- 18:00
Kunstexpositie: ‘Het hele weekend is er in en rondom de kerk een kunstexpositie over de kwetsbaarheid van de mens. Een actueel thema, dat door elke kunstenaar op eigen wijze wordt verbeeld. Toch is het ook een geheel, een gezamenlijke expositie.’
17:00- 18:00: Bonifatius Passie, een poëtisch verwerking in muziek en tekst geïnspireerd op het leven van Bonifatius, uitgevoerd door vrijwilligers, waarin de zoektocht van het leven een centraal thema is.
20:00- 21.30: Theatervoorstelling De Weldoener in de kerk. Gemaakt door het gezelschap Illustere Figuren. Kan Bonifatius ons dwars door de eeuwen heen handvatten geven voor onze blik op een steeds meer polariserende samenleving?

Zondag 5 juni 
10.30: Oecumenische openluchtviering 
13.00: Brunch arrangementen 
14.00: Matinee-voorstelling De Weldoener 

Maandag 6 juni 
11:30 – 12:30 Concert Passiedeel Messiah Händel door Kamerkoor Kalliop uit Berg en Dal. 
13:30: Bonifatius wandeling (verzamelen bij de toren van de kerk in Vries, lees hieronder meer!)
16:00: Officiële afsluiting van het festival
‘Loop je mee naar de Eridanos rivier, we zitten hier midden in de delta. Nou ja, even terug in de tijd, zo`n twaalf miljoen jaar geleden. Maar de sporen zijn er nog en daar wandelen we naar toe
Het Eridanos aardkundig monument ligt vlak buiten Vries. En dan zijn we ook al bij het Ronde Veen geweest, een grote eeuwenoude Pingoruine.  
Langs landweggetjes en de slootkant  komen we dan bij het Monument van het meisje van Yde
Wandel het Labyrinth
Samen een mooie wandeling van ongeveer 8 kilometer’.
Er is een speciale fietstocht langs diverse historische locaties in de nabijheid van Vries (met informatiegids) Dit wordt later gedeeld. Overige activiteiten zijn in voorbereiding
( bron www.Bonifatiusfestival)