Rabobank Clubkas Campagne 2018.

 

Maandag 1 oktober 2018 zijn we naar de uitreiking van de cheques van de Rabobank Clubkas Campagne geweest. Op die avond werd
€ 150.000,00 verdeeld onder de verenigingen en stichtingen die zich hadden ingeschreven voor genoemde campagne.

De avond werd o.a. opgeluisterd met een korte “ voorstelling “ van het Meisje van Yde, met zang van Lisanne Dijkstra.
Erg indrukwekkend was het verhaal van paralympiër Bibian Mentel zevenvoudig Olympisch kampioene, die aan het publiek de boodschap meegaf om niet te denken in beperkingen maar in mogelijkheden.
Spannend werd het voor de bijna 400 verenigingen toen de enveloppen met de cheques konden worden geopend.
De super inleider van deze avond Herbert Dijkstra uit Vries gaf het startsein van het aftellen van 10 naar 1.
In onze envelop zat een cheque met een toegekend bedrag van € 732,24. Hier zijn we blij mee. Iedereen nog hartelijk bedankt die op onze vereniging heeft gestemd.

Let op:  Volgend jaar doen we weer mee.