Welkom bij de Historische Vereniging "Oud Vries”

Op 23 april 2004 werd de “Historische Vereniging voormalige gemeente Vries” opgericht door de Stichting “Oud Vries”
Doelstelling van de vereniging. De vereniging wil gebeurtenissen uit het verleden van de voormalige gemeente Vries achterhalen door onderzoek en vervolgens vastlegging door een eventuele publicatie.
Verder wil de vereniging bevorderen dat voor de historie van de voormalige gemeente Vries van belang zijnde tastbare zaken, zowel roerend als onroerend, bewaard blijven voor het nageslacht.
Alle bovengenoemde activiteiten wil de vereniging in de ruimste zin stimuleren.
De vereniging bestaat thans uit ca. 500 leden.
Het bestuur is samengesteld uit een voorzitter, secretaris en penningmeester (gedrieën het dagelijks bestuur) en 6 leden, ondersteund door diverse werkgroepen. De activiteiten van de werkgroepen zijn gericht op de verenigingsdoelstellingen.

Per jaar organiseert de vereniging het volgende:
  • jaarlijks 4-6 bijeenkomsten die betrekking hebben op een historisch onderwerp of in de vorm van foto/dia presentaties, voor de leden gratis toegankelijk
  • een excursie voor haar leden
  • 4 x per jaar ontvangen de leden de “Vriezer Kerspel Cronieck”, waarin nieuws over de verenigingsactiviteiten en bijzondere (historische) wetenswaardigheden

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2015, 20:30 uur. Pagina Actueel.


Home | Bestuur | Agenda | Actueel | Webarchief | Werkgroepen | Foto's | Cronieck | Links | Contact | naar boven